Κύκλοι Σπουδών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Επίπεδο Elementary: Τάξεις A elementary και B elementary. Οι πρόγονοί μας θεωρούσαν την αρχή το ήμισυ του παντός. Πουθενά αλλού ίσως δε βρίσκει αυτή η άποψη καλύτερη εφαρμογή από τις ξένες γλώσσες. Σ’αυτές τις τάξεις γίνεται η πρώτη επαφή των μαθητών με την ξένη γλώσσα και μπαίνουν τα θεμέλια της εξέλιξής του στην εκμάθηση της γλώσσας. Η διδασκαλία μοιάζει με παιχνίδι, ενώ στην τάξη μας χρησιμοποιούμε τη ζωγραφική, το τραγούδι και τον διαδραστικό πίνακα για να γνωρίσουμε την αγγλική γλώσσα.
3 ώρες την εβδομάδα από 15 Σεπτεμβρίου έως 30 Μαΐου

Επίπεδο Intermediate: Τάξεις Α intermediate και Β intermediate. Έχοντας αποκτήσεις βάσεις στην αγγλική γλώσσα και οπλισμένοι με αρκετό λεξιλόγιο, βαδίζουμε προς τις πιο απαιτητικές και περίπλοκες τάξεις. Εδώ αναπτύσσεται ο κύριος κορμός της γλώσσας και οι μαθητές καλούνται να καλλιεργήσουν τις ικανότητες τους στον γραπτό και προφορικό λόγο καθώς και στο λεξιλόγιο. Οι μαθητές αυτών των τάξεων συμμετέχουν στις εξετάσεις PALSO – LAAS Pre A1 και Level A1.
4 ώρες την εβδομάδα από 15 Σεπτεμβρίου έως 30 Μαΐου.

Επίπεδο Advanced: Τάξεις C advanced και D advanced. Στις τάξεις αυτές ολοκληρώνονται οι βασικές γνώσεις του μαθητή και μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί το γραπτό και προφορικό λόγο με άνεση. Το μάθημα της κατανόησης γραπτού (reading) και ακουστικού κειμένου (listening) γίνεται πιο περίπλοκο καθώς προετοιμαζόμαστε για τις εξετάσεις του επιπέδου Β1 και είμαστε πολύ κοντά στις εξετάσεις του επιπέδου Β2. Οι μαθητές αυτού του επιπέδου συμμετέχουν στις εξετάσεις PALSO για το επίπεδο A2 και PTE B1.
5 ώρες την εβδομάδα από 15 Σεπτεμβρίου έως 30 Μαΐου

Επίπεδο Β2: Τάξη Εξετάσεων Β2 (πρώην Lower) Στην τάξη αυτή οι μαθητές έχουν πλέον ολοκληρώσει τις γνώσεις τους αρχίζουν και προετοιμάζονται για τις εξετάσεις του Επιπέδου Β2. Το σχολείο μας συμμετέχει σε όλες τις αξιόπιστες και αναγνωρισμένες εξετάσεις. Πιο αναλυτικά, προετοιμάζουμε τους μαθητές μας για το πτυχίο First Certificate του πανεπιστημίου CAMBRIDGΕ, για το πτυχίο ECCE (Examination for the Certificate of Competence in English του πανεπιστημίου MICHIGAN που εκπροσωπείται από την Ελληνοαμερικανική ένωση) για το MSU-CELC (Certificate of English Language Competence του Michigan State University που εκπροσωπείται από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια), για τις εξετάσεις PTE B2, NOCN B2 και για το Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας
6 ώρες την εβδομάδα από 9 Σεπτεμβρίου έως 20 Μαΐου

Επίπεδο C1-C2: Τάξεις PROFICIENCY: Η απόκτηση πτυχίου επιπέδου Β2 δεν επαρκεί εάν οι μαθητές ενδιαφέρονται για σπουδές στο εξωτερικό. Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας της γραμματικής, περνάμε σε ένα διαφορετικό επιπέδο όπου καλλιεργείται η ευχέρεια του λόγου σε συνδυασμό με την ακρίβεια, το λεξιλόγιο διευρύνεται ώστε να μπορεί να εκφράσει αποχρώσεις νοημάτων ενώ ο γραπτό λόγος στρέφεται σε θέματα κοινωνικά που απαιτούν επιχειρηματολογία. Το επίπεδο αυτό είναι ιδιαίτερα απαιτητικό οπότε χρειάζονται δύο χρόνια κανονικών μαθημάτων και οι μαθητές είναι έτοιμοι για τις αντίστοιχες εξετάσεις για την απόκτηση του ανώτερου πτυχίου αγγλικής των πανεπιστημίου CPE Cambridge, ECPE Michigan (Ελληνοαμερικανική Ένωση), MSU-CELP (Κολλέγιο Ανατόλια) & του οργανισμού PTE Level 4 και Level 5.

6 ώρες την εβδομάδα από 9 Σεπτεμβρίου έως 20 Μαΐου

Εκτός απο τις παραπάνω ώρες διδασκαλίας οι μαθητές εξασκούνται για μία επι πλέον ώρα στα μαθήματα που ήδη έχουν κάνει εντελώς δωρεάν στους Η/Υ του κέντρου μας μέσω της πλατφόρμας ClubEfl

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Υπάρχει δυνατότητα ύστερα από συνεννόηση δημιουργίας ατομικού προγράμματος σπουδών ή εντατικών μαθημάτων ή κανονικών μαθημάτων σε ολιγομελή τμήματα (3-5 μαθητές ) για όλα τα επίπεδα.